Betreuung Böging, Burmeister und KnossallaBesprechungszimmer

Betreuungsbüro – Böging, Burmeister & van der Drift

  Flur Kreuzstraße 2
49084 Osnabrück
Telefax: Böging: 0541 / 931 337 - 29
Telefax: Burmeister: 0541 / 931 337 - 19
Telefax:van der Drift: 0541 / 931 337 - 49
Karte
  Böging Heiner Böging
Telefon: 0541 / 931 337 - 20
Mobil: 0173 / 872 67 31
E-Mail: boeging@bbb-betreuung.de
  Burmeister Stefan Burmeister
Telefon: 0541 / 931 337 - 10
Mobil: 0170 / 38 36 043
E-Mail: burmeister@bbb-betreuung.de
  Sabrina van der Drift
Telefon: 0541 / 931 337 - 40
Mobil: :0151 / 40 33 48 70
E-Mail: betreuungsbuero.vanderdrift@outlook.de